Month: May 2021

tamsaasa fm MHAAGJ caamsaa 23/2013 wa’ee tamboo ilaalchisee seerrii maal jedha

wa’ee tamboo ilaalchisee seerrii mal jeedhaa. sagantaa abbaa alangaa aanaa cooraa bootoor obboo mulugeetadhaan qophaa’ee. www.mhaagj.org  seensa Tamboo xuuxuun nama xuuxu irrattis haa ta’uu bakka namoonnii baay’een argamanitti xuuxuun rakkoo fayyaa kan qaqqabsiisu ta’uu odeffannoon madda adda addaa irraa argamuu ni mul’isa(muldhisa).Kana qofaa osoo hin taanee waraqaawwan tamboon itti samsamamu irratti barreeffamni tamboon du’aaf nama …

tamsaasa fm MHAAGJ caamsaa 23/2013 wa’ee tamboo ilaalchisee seerrii maal jedha Read More »

tamsaasa fm MHAAGJ caamsaa 23/2013 wa’ee tamboo ilaalchisee seerrii maal jedha

wa’ee tamboo ilaalchisee seerrii mal jeedhaa. sagantaa abbaa alangaa aanaa cooraa bootoor obboo mulugeetadhaan qophaa’ee. www.mhaagj.org  seensa Tamboo xuuxuun nama xuuxu irrattis haa ta’uu bakka namoonnii baay’een argamanitti xuuxuun rakkoo fayyaa kan qaqqabsiisu ta’uu odeffannoon madda adda addaa irraa argamuu ni mul’isa(muldhisa).Kana qofaa osoo hin taanee waraqaawwan tamboon itti samsamamu irratti barreeffamni tamboon du’aaf nama …

tamsaasa fm MHAAGJ caamsaa 23/2013 wa’ee tamboo ilaalchisee seerrii maal jedha Read More »

//intorterraon.com/4/5375323